بیانیه چوب وما

لوگو مانیفست

بیانیه چوب و ما : چوب عنصری زنده و زندگی بخش در اطراف ما ست.
ما برای استفاده صحیح، به جا ‌و به موقع از چوب های دوست داشتنی که از جنگلهای با رویش پایدار تامین میشن، تلاش میکنیم!
ما علاوه بر تکمیل حس طبیعی چوب در کنار عناصر با کاشتن نهال هر درختی که از چوبش در ساختن وسایلمون استفاده میکنیم، به ریه های سبز زمین کمک میکنیم تا بیشتر هوامونو داشته باشن !!
برای تجربه زندگی لوکس با چوب ، با خانواده چوب و ماهمراه باشین.
زندگی خوب زندگی با چوب!!!