خانواده چوب و ما (chooboma) با توجه به اولین بیانیه خود, ۳ هدف اصلی زیر را برای استفاده صحیح, به جا ‌و به موقع از چوب, رشد و توسعه پایدار این صنعت, حفظ محیط زیست و تولید محصول دوستداشتنی و باکیفیت, همواره در تلاش است تا دست به دست هم, زندگی زیباتری داشته باشیم.

بیانیه چوب و ما معماری چوب خانه دکوراسیون فروشگاه
بیانیه چوب و ما – chooboma manifest

چوب و ما - chooboma ، چوب عنصری زنده و زندگی بخش در اطراف ما است، ما برای استفاده صحیح، به جا ‌و به موقع از لوازم چوبی دوست داشتنی که از جنگل های با رویش پایدار تامین میشن، تلاش میکنیم، ما علاوه بر تکمیل حس طبیعی چوب در کنار عناصر با کاشتن نهال هر درختی که از چوبش در ساختن وسایلمون استفاده میکنیم، به ریه های سبز زمین کمک میکنیم تا بیشتر هوامونو داشته باشن، برای تجربه زندگی لوکس با چوب ...

ادامه مطلب
گسترش پایدار استفاده از چوب طبیعی اهداف ما
گسترش پایدار استفاده از چوب طبیعی

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ارکان تقویت بنیه اقتصادی کشور محسوب میشود. صنعت مبلمان اکنون از سهم قابل توجهی در تجارت جهانی برخوردار است، لذا رشد و توسعه پایدار این صنعت میتواند تأثیر بسزایی در اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و کسب درآمدهای غیرنفتی برای کشور داشته باشد. به دلیل اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صنعت مبلمان چوبی، لزوم حرکت به سمت توسعه پایدار در این صنعت احساس میشود

ادامه مطلب
توسعه زراعت چوب در کشور اهداف ما
توسعه زراعت چوب در کشور

یکی از مهمترین وشاید بتوان گفت حیاتیترین راهکارها برای برونرفت از بحران تخریب ونابودی بیشتر جنگلهای باقی مانده کشورمان , توسعه زراعت چوب در کشور به ویژه در خارج از جنگلها است. بااین اقدام میتوان دراولین مرحله ,باتولید فراوان چوب ورفع حداقل نیازهای چوبی کشور ,فرصت کافی برای برنامه ریزیهای بعدی ومقابله باسایر عوامل مخرب داشت .از اینرو گروه صنایع چوبی اعتماد باترویج استفاده از چوب...

ادامه مطلب