مانیفست
بیانیه چوب و ما – chooboma manifest

چوب و ما - chooboma ، چوب عنصری زنده و زندگی بخش در اطراف ما است، ما برای استفاده صحیح، به جا ‌و به موقع از لوازم چوبی دوست داشتنی که از جنگل های با رویش پایدار تامین میشن، تلاش میکنیم، ما علاوه بر تکمیل حس طبیعی چوب در کنار عناصر با کاشتن نهال هر درختی که از چوبش در ساختن وسایلمون استفاده میکنیم، به ریه های سبز زمین کمک میکنیم تا بیشتر هوامونو داشته باشن، برای تجربه زندگی لوکس با چوب ...

ادامه مطلب
گسترش پایدار استفاده از چوب طبیعی

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از ارکان تقویت بنیه اقتصادی کشور محسوب میشود. صنعت مبلمان اکنون از سهم قابل توجهی در تجارت جهانی برخوردار است، لذا رشد و توسعه پایدار این صنعت میتواند تأثیر بسزایی در اشتغالزایی، افزایش تولید ناخالص داخلی و کسب درآمدهای غیرنفتی برای کشور داشته باشد. به دلیل اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صنعت مبلمان چوبی، لزوم حرکت به سمت توسعه پایدار در این صنعت احساس میشود

ادامه مطلب
زراعت چوب
توسعه زراعت چوب در کشور

یکی از مهمترین و شاید بتوان گفت حیاتی ترین راهکارها برای برونرفت از بحران تخریب و نابودی بیشتر جنگلهای باقی مانده کشورمان زراعت چوب و توسعه آن به ویژه در خارج از جنگلها است. با این اقدام میتوان در اولین مرحله با تولید فراوان چوب و رفع حداقل نیازهای چوبی کشور فرصت کافی برای برنامه ریزی های بعدی و مقابله با سایر عوامل مخرب داشت؛ از اینرو گروه صنایع چوبی اعتماد با ترویج استفاده از چوب...

ادامه مطلب

محصولات اخیر

پروژه

ساختمان شرکت هولدینگ بازرگانی 
بیشتر
رستوران هارلم1
رستوران هارلم
بیشتر

از ایده تا اجرا